Werkwijze

Het bereiken van een lagere integrale kostprijs voor onze klanten staat bij ons centraal, zonder concessies te doen op tal van belangrijke zaken. Duurzaam ondernemen vormt de bakermat van dit geheel en hierdoor zijn al onze disciplines, sinds onze oprichting, van een continue hoogwaardig kwaliteitsniveau.
 

Exclusiviteit

We hebben een exclusieve en intensieve verhouding met al onze relaties; zo hebben we één partner per marktsegment. Deze succesformule biedt een concurrentievoordeel voor alle betrokkenen.

We realiseren onze doelstelling door te participeren in een aantal Chinese bedrijven waarvan we, door de jarenlange samenwerking, overtuigd zijn dat zij dezelfde visie delen als wij.

Zij hebben net als wij en u kostenbesparing, kwaliteit en service hoog in het vaandel staan en zijn bewust bezig met zaken als werkomstandigheden en milieuaspecten. Wij zijn op onze beurt op de hoogte van de cultuurverschillen, lokale gebruiken en gewoontes; we spreken zowel letterlijk als figuurlijk dezelfde taal.

Dat we op maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid – ketenverantwoordelijkheid nemen is de bakermat van ons bestaansrecht en staat wat ons betreft gelijk aan het garanderen van kwaliteit.

Onze eigen assemblagefaciliteit, in combinatie met onze expertise, geconditioneerde opslagmogelijkheden en de overname van uw logistieke zorg, maakt ons een sterke en gedegen speler.

U kiest weloverwogen een gezonde partner, die handelt op grond van zijn kennis,
betrouwbaarheid en service, welke u vandaag de dag én in de toekomst nodig heeft.

Wij hebben de optimale mogelijkheden… ú heeft de keuze.

Al jaren een zeer goede delivery performance en een visie voor wat betreft social responsibility en kostprijsreductie die geheel strookt met de onze.
Ton van de W.

Purchasing dept, PACCAR NV

Heeft u vragen?
Bel ons: 0497 517 365